Que sabemos do inverno?

 


Traballaremos a estación de inverno de xeito globalizado. A través da gamificación acercarémonos ao coñecemento da contorna próxima, á lectoescritura, á expresión artística e á lóxica matemática.


Comentarios