Xornadas TIC 2021

 


Participamos nestas xornadas con actividades relacionadas coas partes dun ordenador, o uso de internet e o buscador Google para atopar información, a importancia de acompañarnos dun adulto no uso das ferramentas tecnolóxicas, o uso do Paint como editor de debuxos, así como a relación da tecnoloxía cos medios de comunicación.


XORNADAS TIC 2021 - Kizoa Movie Maker

Comentarios