CLAP, CLAP SONG

Traballo de percusión corporal con palmadas, folios de cores e pequenos pasos.

Comentarios