Alfombra de xogos

Traballamos coordinación, equilibrio, orientación espacial, ritmo, atención e a capacidade de anticipación.


Comentarios